AtoA TuNNELs,stairs and line

with Ni Ni, Zeynep Berra Kirbasoglu, Lica Anic, Nazar Efendiev, Sally Stott, Maria Daher, Patricia Atkins, Yichen Yang (Ethan), Gustave Rajalu, Fergus Egan, Charlotte Wesselmann, Claire Potter

AtoA STAIRS OuTSIDEin

link to larger format

with Ni Ni, Zeynep Berra Kirbasoglu, Lica Anic, Nazar Efendiev, Sally Stott, Maria Daher, Patricia Atkins, Yichen Yang (Ethan), Gustave Rajalu, Fergus Egan, Charlotte Wesselmann, Natalie Jablonski, Chomdoen Chongwattananukul, Carole El Danaf, Claire Potter, Pavel Zotov, Atimanyu Vashishth, Photios Demetriou, Theodore Spyropoulos

AtoA a daily manifest

link to larger format

with thanks to Atimanyu Vashishth, Zeynep Berra Kirbasoglu, Alice Babeau, Pelin Tamay, Adithya David Premraj, Hui-chi Hu, Zhilei Xu, Anagha Othalur Ramachandran, Natalie Jablonski, Pavel Zotov, Carole El Danaf, Claire Potter, Chomdoen Chongwattananukul, Photios Demetriou Theodore Spyropoulos

AtoA mid-term mélange

link to larger format

with Pelin Tamay, Hoi Ching Lee, Lei Zhang, Haoming Zheng, Selin (Selo) Oktem, Lica anic, Tai-Yu.Chen, Vasemin Vengic, Jiangge Zhao, Pao-wei Chen, Sally Stott, Mike Weinstock, John Palmesino, Ni Ni, Peizhu.Chen, , Yuting Huang, Keyu Liu, Yasemin Buyurgan, Tianhao Mei, Othalur Ramachandran, Adithya David Premraj, Zeynep Berra Kirbasoglu, Ciaran Malik, Tianhao Mei, Giles Bruce, Claire Potter